Starten

Een goed idee is de startlijn van uw onderneming. Dit idee omzetten naar een renderende business is de race die daarop volgt. De eerste beslissingen die u neemt zijn meestal van cruciaal belang. Daarom wenst u van bij meet af over professionele begeleiding te beschikken. Vandaag de juiste beslissingen nemen, levert u morgen voordeel op tegenover uw concurrenten.
Boekhouding
Boekhouding
 • In welke sector en welke activiteiten zal u ontplooien?
 • Hoe vertaalt dit zich in uw boekhouding?
 • Aan welke wettelijke verplichtingen moet u voldoen?
 • Zijn er andere specifieke zaken waaraan u zelf belang hecht en die u duidelijk aan bod wilt zien?
 • Wat verwacht u van ons en wat verwachten wij van u? Goede afspraken maken goede vrienden!
Advies
Advies
 • Wenst u in persoonlijke naam te werken (eenmanszaak) of via een vennootschap?
 • Bent u alleen of met meerdere oprichters?
 • Wat zijn de (potentiële) risico's die u op zich neemt?
 • Welke middelen (in geld of in natura) heeft u ter beschikking om in te brengen in uw zaak?
 • Heeft u duidelijke factuur- en verkoopvoorwaarden?
Coaching
Coaching
 • Hoe zit uw business model in elkaar?
 • Wat zijn uw sterktes en zwaktes tegenover uw (toekomstige) concurrenten?
 • Hebt u reeds een financieel plan opgesteld?
 • Beschikt u over voldoende liquideiten volgens uw budgetvereisten of hebt u nood aan externe financiering?
 • Welke contracten (bv. huur) worden er gesloten?
Tips & Tricks
Tips & Tricks
 • Welke vennootschapsvorm past het best bij uw profiel en noden?
 • Hoe brengt u uw inbreng best in (kapitaal, lening, enz.)?
 • Hoe bekomt u een positieve beslissing bij uw bank voor het bekomen van een krediet?
 • Welke verzekeringen sluit u best af?
 • Heeft u reeds handelingen gesteld of kosten gemaakt vóór de oprichting van uw bedrijf?