Plan kennismakingsgesprek
Nieuw systeem van pensioensparen

Doet u aan pensioensparen? Zorg dat u op de hoogte bent van het nieuwe systeem!

Vanaf inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) kan u kiezen tussen het oude systeem en het nieuwe systeem. Volgens het oude bestaande systeem heeft u recht op een belastingvermindering van 30% waarbij het maximaal te storten bedrag gelijk is aan maximaal 960 EUR (aj2019). De nieuwe regeling werd inmiddels ingevoerd waarbij u maximaal 1.230 EUR (aj2019) kan storten, maar de belastingvermindering slechts 25% bedraagt.

In concrete cijfers stelt het verschil in belastingvoordeel op zich niet zo veel voor.

  • Bij een storting van 960 EUR, bedraagt de belastingvermindering 288 EUR.
  • Bij een storting van 1.230 EUR, bedraagt de belastingvermindering 307,50 EUR.

Indien u nog geen andere pensioenplannen lopen hebt, opteert u bijgevolg best voor een VAPZ.
De premie die u stort in het kader van een VAPZ zijn immers aftrekbaar van uw beroepsinkomsten in het jaar waarin ze effectief betaald worden.
Dit levert u onmiddellijk een besparing ten belope van 20,5% sociale bijdragen en 25%-50% personenbelasting op!

Spaart u graag net iets méér voor uw pensioen op een fiscaalvriendelijke manier?
Weet dat u dan uitdrukkelijk moet kiezen voor het tweede systeem en dit moet meedelen aan uw bank of verzekeringsinstelling vóór u mee dan 960 EUR stort.
De keuze is bovendien onheroeppelijk en geldt jaar per jaar.

Heeft u toch meer dan 960 EUR gestort zonder dit op voorhand te kiezen?
Geen paniek: de bank of verzekeringsinstelling dient de stortingen boven dit bedrag kosteloos terugbetalen aan de belastingplichtige.